Λύσεις υπάρχουν. Τις θέλουμε ;

  «Λύσεις υπάρχουν. Τις θέλουμε;» Συνεχίζεται ο κύκλος εκδηλώσεων: «Λύσεις υπάρχουν. Τις θέλουμε;». Η λογική αυτών των συζητήσεων είναι να ξεπεραστεί η καταγγελτική ή έστω αναλυτική προσέγγιση των προβλημάτων που έχει επικρατήσει, διερευνηθεί πού υπάρχουν λύσεις, τι θα σήμαιναν οι λύσεις αυτές, τι κόστος θα είχε η επιλογή τους. Την Τετάρτη, 3 Ιουλίου, στις 20:00… Read More Λύσεις υπάρχουν. Τις θέλουμε ;